Zbigniew Turoń

powrót na stronę drugiego pleneru jurajskiego